Cesta:
Online objednanie » Neuen Fuhrparkmanager registrieren

Registrácia nového fleet managera

Číslo zákazníka
Prosím, zadajte svoje zákaznícke číslo. *
Údaje o užívateľovi
E-mail *
Heslo *
Heslo - opakovanie *

(minimálne 6 znakov)

Adresa
Oslovenie *
Krstné meno *
Priezvisko *
PSČ, Mesto *
Ulica, Číslo domu *  
Kontakt
Telefón * f.e. 0511 12xxxxx
Mobilný telefón f.e. 0166 12xxxxx
Súhlas
V zmysle zák. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas s elektronickým spracovávaním osobných údajov výlučne pre spoločnosť ContiTrade Slovakia s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov za účelom spracovávania pri poskytovaní služby On-line objednania sa do servisu.