Cesta:
Hlavná stránka » Všeobecné obchodné podmienky

        Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že rezervovaný termín bude dodržaný, v prípade poskytnutia kompletných údajov zákazníka potrebných na vybavenie danej rezervácie. Ak v prípade nepredvídateľných okolností nebude možné dodržať rezervovaný termín, poskytovateľ služby sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi náhradný termín. Prípadné nedodržanie rezervovaného termínu nie je právne nárokovateľné. Objednávateľ sa zaväzuje k využitiu služby v rezervovanom termíne.

 

Registrácia nového užívateľa

        V prípade, že nemáte na prevádzkach BestDrive uskladnené svoje pneumatiky je potrebné sa pred prvou online objednávkou v našom systéme zaregistrovať. Počas registrácie vypĺňate svoje osobné údaje a údaje o vozidle. Taktiež pri registrácii udeľujete Súhlas s elektronickým spracovávaním osobných údajov za účelom spracovávania pri poskytovaní služby Online objednania do servisu. Po vytvorení nového užívateľského účtu Vám bude na zadanú e-mailovú adresu zaslané potvrdenie o vytvorení účtu. Po kliknutí na link v doručenej e-mailovej správe, sa Váš užívateľský účet aktivuje. 

 

Prihlásenie sa do systému

     1.  V prípade, že nemáte na prevádzkach BestDrive uskladnené pneumatiky, prihlasujete sa cez sekciu „Zákazník bez uskladnenia pneumatík“ a Vašimi  prihlasovacími údajmi sú: e-mailová adresa a Vami zvolené heslo (tieto údaje sú zadávané pri Registrácii  nového užívateľa).

     2. V prípade, že máte na prevádzkach BestDrive uskladnené pneumatiky, prihlasujete cez sekciu „Zákazník  s uskladnením pneumatík“ a Vašimi prihlasovacími údajmi sú: číslo uskladňovacieho listu a EČV (ŠPZ). 

 

 Postup pri vytvorení rezervácie

     1.  V prípade, že nemáte na prevádzkach BestDrive uskladnené pneumatiky, postupuje nasledovne:

 •  prejdete do záložky „Objednanie“, kde v kroku „Kompletné údaje“ doplníte povinný údaj o Vašom vozidle „Váš súčasný stav km“ a v prípade potreby doplníte text do „Poznámky“,
 • v kroku „Výber servisu“ si vyberiete prevádzku BestDrive, kde chcete vytvoriť online rezerváciu termínu,
 •  v kroku „Výber služby“ si vyberiete typ služby, o ktorú máte záujem kliknutím na nákupný košík,
 • v kroku „Termíny“ si  v kalendári vyberiete konkrétny dátum a čas, ktorý chcete zarezervovať,
 • potvrdenie o rezervácii termínu Vám bude doručené na Vašu e-mailovú adresu.

     2.  V prípade, že máte na prevádzkach BestDrive uskladnené pneumatiky, postupujete nasledovne:

 •  prejdete do záložky „Objednanie“, kde v kroku „Kompletné údaje“ môžete doplniť alebo aktualizovať svoje  údaje,
 • v kroku „Výber služby“ si vyberiete typ služby, o ktorú máte záujem kliknutím na nákupný košík,
 • rezerváciu môžete vytvárať len na prevádzke BestDrive, kde máte uskladnené pneumatiky,
 • v kroku „Termíny“ si  v kalendári vyberiete konkrétny dátum a čas, ktorý chcete zarezervovať,
 • potvrdenie o rezervácii termínu Vám bude doručené na Vašu e-mailovú adresu.

  Upozornenie: Rezerváciu termínu je možné uskutočniť len na vozidlo, na ktoré máte na prevádzke BestDrive uskladnené pneumatiky. Nie je možné uskutočniť rezerváciu na toto vozidlo a prísť na využitie služby s iným vozidlom, nakoľko využitiu služby predchádza proces prípravy uskladnených pneumatík.
 • V prípade, že objednávateľ služby nepríde do 5tich minút od začatia objednaného servisu, poskytovateľ služby má právo tento objednaný čas použiť pre ďalšieho zákazníka v poradí.

 

Prehľad rezervácií

        V záložke „Moje termíny“ môžete vidieť prehľad založených online rezervácií. Taktiež tu v prípade potreby môžete zmeniť termín a čas rezervácie.

 

 Zrušenie rezervácie

        Zrušenie rezervácie je možné uskutočniť v záložke „Moje termíny“ kliknutím na znak „x“ a potvrdením zrušenia.