Cesta:
Hlavná stránka » Ochrana osobných údajov

 

Spoločnosť BestDrive Slovakia s.r.o. úplne rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli v rámci registrácie alebo v rámci neskorších editácií svojho profilu na webovej stránke bestdrive.sk – online rezervačný systém. Z tohto dôvodu vyžadujeme pri registrácii len údaje nevyhnutné pre naplnenie účelu spracovávania.

Spoločnosť BestDrive Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľ online rezervačného systému sa pri spracovaní osobných údajov riadi príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom pri spracovávaní poskytnutých údajov dodržuje maximálne bezpečnostné postupy a podniká všetky náležité opatrenia, aby tieto údaje zabezpečilo pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími stranami. BestDrive Slovakia s.r.o. má právo používať vaše osobné údaje na obchodné a marketingové účely len s vašim výslovným súhlasom. BestDrive Slovakia s.r.o. sa súčasne zaväzuje, že vaše osobné údaje neposkytne ani nesprístupní tretím stranám.

Každý registrovaný užívateľ môže v rámci svojho profilu kedykoľvek zmeniť informácie o svojej osobe. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Odvolať súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné len písomne a to zaslaním odvolania na adresu BestDrive Slovakia s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov alebo zaslaním emailu na gdpr@bestdrive.sk, pričom tieto údaje budú po odvolaní súhlasu riadne zlikvidované v súlade so zákonom.

Zaregistrovaním sa do služby online rezervačného systému na webovej stránke www.bestdrive.sk udeľujem spoločnosti BestDrive Slovakia s.r.o. ako prevádzkovateľovi tejto webovej stránky súhlas so spracovaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne čísla, EČV,  výrobca a typ vozidla) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom registrácie v online rezervačnos systéme. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi  po dobu trvania registrácie. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať a to písomnou formou zaslaním odvolania na adresu BestDrive Slovakia s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov alebo zaslaním emailu na gdpr@bestdrive.sk.