Cesta:
Online objednanie » Prihlásenie zákazníka, ktorý má uskladnené pneumatiky

Online objednanie pre zákazníkov pneuhotela

BestDrive-zákazník, ktorý uskladnil svoje pneumatiky alebo disky na BestDrive prevádzke sa môže online objednať na výmenu pneumatík alebo kolies. Pre prihlásenie budete potrebovať uskladňovací list.

Termín Vám bude potvrdený cez email.
::::

Informácie dôležité pre správne prihlásenie

Výpis z uskladňovacieho listu: